Veteranbilen – Problem med försäkring och lån

När en helt ny bil köps från en bilhandlare är det ofta enkelt att välja både finansieringslösning och försäkring. I detta fall kan ett billån tecknas direkt via bilhandlaren vilket generellt är billigare än en ett privatlån. Att sedan teckna en helförsäkring bör vara självklart.

Men när veteranbilen köps är det inte lika enkelt och man bör tänka över olika alternativ både gällande finansiering och försäkring.

Billånet kräver större jämförelse

Eftersom billån enbart kan tecknas på bilar som är under 10-12 år (något olika beroende på kreditgivare) är detta alltså inte längre ett alternativ. I och med detta får man acceptera någon procent högre ränta och välja ett privatlån.

Även om räntenivåerna skiljer något mellan olika billån så är skillnaden betydligt större mellan olika privatlån. Med andra ord behöver man göra en större ”research” inför att detta lån ska tecknas. I jämförelser av större låneförmedlare som Consector skiljer sig räntenivåerna 2,95 % – 18,95 % mellan de dyrare och billigare alternativen. Vilken ränta som erbjuds beror bland annat på lånebelopp, amorteringstid, inkomst m.m.

Ytterligare ett sätt att finansiera bilen är att belåna bostaden. Det man i detta fall bör vara uppmärksam på är om belåningsgraden eller skuldkvoten blir så hög att ett högre amorteringskrav än tidigare skapas.

Olika alternativ på försäkringen

När det sedan kommer till försäkring finns flera olika alternativ. Ett ”enkelt” alternativ är att teckna en trafik-, halv- eller helförsäkring. Detta beroende på bilens värde och hur den ska användas. Om den enbart kommer att förvaras i ett garage och sedan transporteras på vagn till olika utställningar kan istället garageförsäkring väljas (välj mellan halv- eller helförsäkring). Det blir ett betydligt billigare sätt än att teckna en vanlig försäkring. Men man ska då komma ihåg att bilen inte får köras i trafik.

En garageförsäkring kan därmed liknas med en vanlig bilförsäkring – men med undantaget att försäkringsdelar som är kopplad till trafiksituationer är borttagna. Det finns därmed inte någon trafikförsäkring och bilen är förbjuden att köras med i trafik.

Ytterligare ett alternativ är att välja en veteranbilsförsäkring. Dessa kallas även ibland för entusiastförsäkring. Dessa är speciellt anpassade för samlarbilar och veteranbilar med högre värde.

Ett exempel är entusiastförsäkringen hos Bilsportmc. I alla bilförsäkringar ingår bärgning till närmaste verkstad om haveri skulle uppstå. Men en veteranbil bör inte lagas av vilken verkstad som helst. Med denna försäkring kan du själv välja vilken verkstad som bilen ska transporteras till.

Ett annat exempel är hur värdering sker. Med klassiska bilförsäkringar värderas bilen direkt när registreringsnumret anges. Detta eftersom försäkringsbolaget därmed får ta del av ålder och modell. Men en veteranbil kan inte värderas på samma sätt. Här kan försäkringsbolaget ta hänsyn till utrustning, modifieringar och modell. Därmed kan ibland en inspektion behöva genomföras.

Kom ihåg att en entusiastförsäkring kräver att bilen är en ”hobbybil” och därmed inte ska användas som en vardagsbil.

Sammantaget handlar det om att jämföra olika alternativ – oavsett om det är lån eller försäkring som ska tecknas.